Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

# ข่าว
1 การเข้าปฏิบัติงานตรจวจสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เข้าชม : 148 ครั้ง 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:20:35
2 การเข้าปฏิบัติงานตรจวจสอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เข้าชม : 146 ครั้ง 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:18:12
3 ปิดการตรวจสอบกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าชม : 3712 ครั้ง 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:52:22