Responsive image

การเข้าปฏิบัติงานตรจวจสอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ เข้าชม : 310 ครั้ง 29 มกราคม 2566 เวลา 18:48:04
<p>หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการเข้าตรวจสอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 16)</p>

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

# ข่าว
1 การเข้าปฏิบัติงานตรจวจสอบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เข้าชม : 362 ครั้ง 20 กันยายน 2566 เวลา 22:08:19